Motiverande samtal 

En samtalsmetod som används för att skapa förändring genom rådgivning eller behandling vad gäller olika livsstilsrelaterade problem. Syftet är att skapa motivation och beteendeförändring hos dig som individ. Målet är att få indiven att själv komma fram till sina egna lösningar med hjälp av terapeuten. Det finns ingen som känner dig så bra som du själv gör, men ibland kan man behöva hjälp med att se lösningarna. 

Individuella samtal - Vi träffas genom personligt möte, via webb eller telefonsamtal. Vi träffas för något samtal eller återkommande beroende på problematik. Passar dig som behöver hjälp med att hitta lösningar på eventuella problem eller svårigheter som du har i livet. Självklart har jag tystnadsplikt!


Föreläsning - Ni som grupp, förening eller företag får lära er om  motiverande samtal och hur ni kan använda det i er vardag. 


Vill du veta mer? Hör av dig med frågor och funderingar >>>Metod

Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetod som syftar till att stärka individens egen inre motivation till förändring. Det kan tex vara beteenden eller levnadsvanor som behöver förändras eller att jobba mot uppsatta mål som individen har. Motiverande samtal lägger stor vikt vid det empatiska förhållningssättet och därigenom skapas bättre förutsättningar för att en förändring blir möjlig.