KBT

KBT - Kognitiv beteendeterapi är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya betenden och tankemönster för att minska psykologiska problem. Syftet är att ersätta de tankar, känslor och beteenden som skapar psykologiska problem med mer funktionella beteenden som fungerar bättre för individen. Man jobbar med det inlärda beteendemönstret .

Enskilda samtal - Vi träffas enskilt inne eller ute, via webb eller telefononsamtal. Vi träffas för något samtal eller återkommande beroende på problematik. Lämpar sig för dig som lider av stress, livsstilsproblem, utmattningssyndrom, depression, oro, ånges. Eller för dig som tappat fotfästet och behöver hjälp med att hitta tillbaka till livet. Jag jobbar även med dig som behöver hjälp träning och tankar och känslor kring det. Självklart har jag tystnadsplikt!


Föreläsning KBT - Ni som grupp, förening eller företag får lära er om inlärda beteendemönster samt hur vi individer styrs av våra tankar och känslor. Hur det påverkar oss själva men även våra medmänniskor och medarbetare i vår vardag och i våra prestationer. 


Vill du veta mer? Hör av dig med frågor och funderingar >>>

Bryta tankemönster

Alla vi människor har olika beteenden. Ibland kan man komma fram till att man som individ har beteenden som inte är funktionella och man behöver ha hjälp med att ändra dessa beteenden. KBT är en terapiform där vi jobbar med att ändra ditt inlärda beteendemönster och jobbar med tankar och känslor. Ett centralt antagande i KBT är att förändringar av tankemönster kan ge känslomässiga förändringar och beteendeförändringar och vice versa. 

Oavsett vilket problem som behandlas kännetecknas KBT av ett strukturerat upplägg och ett undersökande samarbete mellan terapeuten och klienten. 

Längden av behandlingen kan variera från några veckor upp till 20 veckor beroende på problematik.